Nabometoden – læring nært knyttet til livet


Nabometoden bygger på elementer fra Storyline og Paulo Freires pedagogiske filosofi. I alle Nabo Oslos aktiviteter er et sentralt element at deltakere tar med seg sin egne erfaringer og kompetanse og arbeider sammen for hverandres kunnskapsløft.

Det legges til rette for at deltaker skal kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter som et resultat av egen tankevirksomhet omkring livsnære utfordringer, samt lære å bruke andre kilder der egen kunnskap ikke strekker til.

Vi har fokus på kortsiktige mål, kontinuerlig mestring og at innhold må være relevant og meningsfullt for alle deltakere.

I tillegg til vårt grunnprinsipp om at vi alle er naboer og skal lære av hverandres erfaringer er det viktig at alt innhold er livsnært, at det stilles gode spørsmål både fra gruppeledere og deltakere, at dialoger er likeverdige og at deltakere slik tilegner seg overførbar kunnskap

Les mer om bakgrunn 

Les om styret