Styret 2018/2019

Betina Torbjørnsen er sosialantropolog med bakgrunn fra arbeid med barn og unge i avlasting, prostitusjon- og arbeidsproblematikk på Madagaskar, arbeid med Enslige Mindreårige Asylsøkere (EMA) og jobbtiltak for fremmedspråklige i tillegg til administrasjon og markedsføring.

Lina Baltrukoniene er språkviter fra Universitetet i Vilnius og Universitetet i Oslo, med fordypning i norsk som andrespråk og flerspråklig utvikling hos barn. Hun er tilbyder av kurs om sosial inkludering av minoritetsbarn i barnehage og språkutvikling i flerspråklig familiemiljø for barnehagepersonale. I tillegg er hun aktiv i organisasjonen Voksne for barn.

Tara Kelly Dolgner har bakgrunn i sosiologi og antropologi og erfaring med prosjektledelse og kontoradministrasjon. Tara var en deltaker av Norsk for Mødre programmet og er en styremedlem av NABO Oslo og Oslo Soup, en folkefinansering arrangement for samfunnsprosjekter i Oslo.

Ane Storhaug har bakgrunn fra sosiologi, psykologi og norsk som andrespråk, voksenopplæring, norskskole-drift og norsk i forbindelse med helse, barn, arbeid. Ane er i tillegg til å være styremedlem, også daglig leder av organisasjonen.

Hilde K. Borgstrøm har praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU) fra Universitetet i Oslo. Hun besitter mye praktisk kunnskap og erfaring gjennom stillinger som klassestyrer på barne- og ungdomstrinnet, samt lærer i norsk som andrespråk hos Folkeuniversitetet i Asker.

Jürgen Breiter er arkitekt, urban kurator og strategiutvikler for bærekraftig utvikling og sosialt entreprenørskap, flyttet 2014 sammen med sin samboer og deres datter fra Berlin til Oslo. Han har brenner for en økende grad av delingskultur og gjenbruk og har samlet en rekke erfaringer rundt do-it-yourself, reparasjonskultur, gjenbruk og upcycling-design.